„FASER” S.A. : Zmiany w Zarządzie „FASER” S.A.

„FASER” S.A. :  Zmiany w Zarządzie „FASER” S.A.

Jak informuje Zbigniew Rulik, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FSRiLG „FASER” S.A. w poniedziałek, 22 października br., został odwołany dotychczasowy zarząd spółki. Tego samego dnia podjęto uchwałę o powołaniu zarządu w nowym składzie.

Funkcję prezesa zarządu objął Tomasz Sosnowski, wieloletni pracownik b. Grupy Kopex, który w swojej karierze zawodowej ma także ok. dwuletni okres zatrudnienia w Faser SA. Decyzją Rady Nadzorczej na stanowiska wiceprezesów zostali powołani: Krzysztof Stroba (dotychczas wiceprezes ds. produkcji) i Piotr Szot (wieloletni pracownik b. Grupy Kopex).

 

Oprac. J. Talarczyk