„FASER” S.A. : W kopalni Knurów-Szczygłowice testowano aparat ATU-1

 

„FASER” S.A.: W kopalni Knurów-Szczygłowice testowano aparat ATU-1


9 lipca br. w KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”, należącej do JSW SA, przeprowadzono testy aparatów tlenowych ucieczkowych ATU-1 produkcji „FASER” S.A. po półrocznym użytkowaniu ich przez górników. Przeprowadzono go w warunkach rzeczywistych, w symulowanej akcji ewakuacji załogi na poziomie 650 m., wyznaczonymi drogami ucieczkowymi nowo otwieranej ściany wydobywczej w pokładzie 408/3. Uczestniczyło w nim pięciu pracowników JSW S.A. w wieku od 21 do 37 lat o zróżnicowanym wzroście oraz wadze.

Test poprzedziło spotkanie w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego, podczas którego przedstawiciele „FASER” S.A. przeprowadzili szkolenie oraz przedstawili najnowszy film instruktażowy aparatu tlenowego ucieczkowego ATU-1. Górnicy wyznaczeni do testów zostali poinformowani na co powinni zwracać uwagę podczas użytkowania aparatów. Po zjeździe na poziom 650 oraz dojściu do wyznaczonego miejsca użytkownicy uruchomili aparaty oraz rozpoczęli właściwy test aparatów w obecności przedstawicieli „FASER” S.A. Sprawdzian parametrów użytkowych tego nowo produkowanego w tarnogórskiej fabryce sprzętu ochrony dróg oddechowych był niezwykle miarodajny, ponieważ przeprowadzono go w warunkach rzeczywistych wycofania załogi z rejonu zagrożonego. Po wyjeździe na powierzchnię pracownicy JSW S.A. oraz przedstawiciele „FASER” S.A. ponownie spotkali się w KSRG, żeby omówić wynik testów oraz wypełnić ankiety, w których pytano uczestników m.in.: o ergonomię noszenia aparatu, jego wagę, komfort użytkowania, opory oddychania, temperaturę oddychania. Górnicy wystawili też ocenę walorów aparatu.

Testujący aparaty ucieczkowe ATU-1 docenili w ankiecie przede wszystkim kształt obudowy aparatu oraz bardzo wysoki komfort jego użytkowania, który wynika z niskich oporów oddychania oraz bardzo niskiej temperatury powietrza wdychanego podczas ucieczki. Wysoko punktowali także prosty oraz wiarygodny sposób sprawdzenia przez górnika przydatności aparatu do użytkowania – innowacyjny wskażnik. W pięciostopniowej skali wszyscy uczestnicy testu zgodnie wystawili ocenę końcową aparatu – 5/5.

ATU-1 różni się od innych aparatów podobnego zastosowania dostępnych na rynku dłuższym czasem użytkowania. Umożliwia ewakuację, gdy czas ucieczki wynosi 70 minut. Natomiast w spoczynku czas ochronnego działania wynosi 220 minut. Podczas testów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. wszystkie aparaty potwierdziły swoje walory użytkowe oraz czas ochronnego działania – ponad 70 minut. Podczas testów fabrycznych oraz przeprowadzanych w innych kopalniach ratownicy oddychali w nim bezpiecznie 95 minut.

10 aparatów ATU-1 przekazano do testowania górnikom JSW SA w grudniu 2017 roku na podstawie porozumienia z zarządem. Po półrocznym użytkowaniu przeprowadzono praktyczny sprawdzian pięciu z nich. Kolejne pięć będzie sprawdzanych w warunkach akcji ewakuacyjnej po roku.

Na zdjęciach przesyłanych w załącznikach: aparat ATU-1 oraz pracownicy „FASER” S.A. po teście aparatów w JSW SA (od lewej): Tomasz Kubik, Kamil Rachwał, Adam Gałucha, Zdzisław Baniak.

 

 

 

 


Oprac. J. Talarczyk