„FASER” S.A. : Sprzęt ochronny „FASER” S.A. na Słowacji

„FASER” S.A. : Sprzęt ochronny „FASER” S.A. na Słowacji

18 czerwca br. przedstawiciele Fabryki Sprzętu Ochronnego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. spotkali się odbiorcami swoich produktów z okręgu trenczyńskiego na Słowacji. Jerzy Pyka, dyrektor ds. handlowych oraz Jacek Skorupa, kierownika Działu Marketingu i Obsługi Klienta zaprezentowali w centrum regionu Górnej Nitry lampy nahełmne wraz z oprzyrządowaniem oraz aparaty regeneracyjne i ucieczkowe dla pracowników różnych gałęzi przemysłu. Przedstawiano szeroką ofertę sprzętu ochronnego do wykonywania specjalistycznych robót przez straż pożarną, firm wodociągowe i kanalizacyjne oraz służby ochrony zakładów przemysłowych. Zaprezentowano także nowości produkcyjne tarnogórskiej fabryki dla górnictwa, w tym aparaty regeneracyjne W-70M i ucieczkowe ATU-1.

„FASER” S.A. współpracuję z różnymi firmami ze Słowacji od siedmiu lat.

slajd222

Szeroki zakres produkcyjny i usługowy nie może się obejść bez importu niektórych materiałów i komponentów. Do tarnogórskiej fabryki ze Szwajcarii jest sprowadzany węgiel aktywy