„FASER” S.A. : Wizyta rosyjskich studentów

„FASER” S.A.: gościł studentów górnictwa z Rosji

5 grudnia br. z wizytą do FSRiLG „FASER” S.A. przybyła 41 osobowa grupa studentów St. Petersburg Mining University. Po krótkim powitaniu gości przez prezesa zarządu – dyrektora generalnego fabryki Tomasza Sosnowskiego zapoznano ich  z asortymentem produkcyjnym, procesami produkcyjnymi i systemem kontroli jakości wyrobów”FASER” S.A.

Studenci jednej z najstarszych uczelni górniczej w Rosji podczas pobytu  w tarnogórskiej fabryce odwiedzili również zakładowe muzeum. Zaprezentowano im tam historię „FASER” S.A. oraz zmiany konstrukcyjne sprzętu produkowanego od 64 lat w fabryce dla górnictwa, wojska, straży pożarnej i innych gałęzi przemysłu. Goście interesowali się zwłaszcza aparatami do akcji ewakuacyjnych i ratowniczych. Porównywali najstarsze lampy ze sprzętem tego typu najnowszej generacji.

 

 

Studenci i czterech wykładowców z Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Górniczego przyjechali na obchody barbórkowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obie uczelnie od wielu lat prowadzą współpracę naukowo-badawczą, w którą wpisana jest także tradycja wspólnego świętowania. W ramach spotkań społeczności akademickiej dla zagranicznych gości przygotowywane są wizyty studyjne w firmach branży górniczej. Prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaproponował w tym roku zagranicznym gościom zapoznanie się ze sprzętem ochrony indywidualnej dla górników oraz ratowniczym produkowanym w Polsce, co spotkało się z ich dużym zainteresowaniem.

Oprac. J. Talarczyk