„FASER” S.A. : Przybywa dłuższych gwarancji aparatów KA-60 dla górników.

„FASER” S.A. : Przybywa dłuższych gwarancji aparatów KA-60 dla górników.

Aparaty regenaracyjno-ucieczkowe dla górników KA-60, produkowane przez Faser SA zachowują walory ochronne dłużej niż to zakłada pięcioletnia gwarancja producenta. Mogą być stosowane dłużej i dlatego użytkownicy z różnych kopalń zwracają się do tarnogórskiej fabryki o serwis i przedłużenie gwarancji o rok. Dotychczas skontrolowano sprawność działania 2500 aparatów tego typu, a kolejne 800 zgłoszono do przeglądu. Kontrolne badania mogą być wykonane wyłącznie przez producenta aparatów. KA-60 jest sprzętem ratujący życie i musi być niezawodny.

Aparaty KA-60 mają dziesięcioletnią gwarancję jeżeli są w dyspozycji zakładu, ale nie były wykorzystywane do bieżącej ochrony pracowników. Jeżeli były użytkowane przez górników to producent gwarantuje im sprawność działania przez pięć lat. Po bardzo szczegółowych badaniach każdego przekazanego do kontroli egzemplarza przez specjalistów Faser SA aparaty wracają do kopalń. Tylko nieliczne, które zostały rozszczelnione podczas użytkowania lub nie spełniają wymagań z innych powodów są dyskwalifikowane z dalszego stosowania. Większość pozytywnie przechodzi badania.

przegladye
 

– Aparaty KA-60 z serii produkcyjnych 2013 i 2014 roku w porównaniu do wcześniejszych wyrobów tego typu mają wzmocnioną obudowę oraz zmienioną konstrukcję pochłaniacza, dzięki temu są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Cieszy nas bardzo, że użytkownicy są z nich zadowoleni, ponieważ w 2014 roku przeszliśmy bardzo poważną i kosztowną dla nas akcję kwestionowania jakości tego aparatu. Podjęliśmy się wówczas kontroli aż 40 tysięcy aparatów KA-60 użytkowanych w kopalniach, co kosztowało fabrykę niebagatelne osiem milionów złotych. Wszystkie uszkodzenia nasi specjaliści z pionu badawczo-kontrukcyjnego analizowali pod kątem możliwości eliminacji zniszczeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub wytrzymałości materiałów stosowanych do produkcji tego wyrobu. Zmieniliśmy konstrukcję KA-60 i powoli aparaty tego typu odzyskują renomę, o czym świadczy to, że użytkownicy mają do nich zaufanie i chcą je dłużej stosować – mówi Krzysztof Stroba, wiceprezes zarządu – dyrektor ds. produkcji FSRiLG Faser SA.

KA-60

Faser SA ma w ofercie produkcyjnej 87 typów aparatów do ochrony układu oddechowego pracowników różnych gałęzi przemysłu, służb ratowniczych i wojska. Aparaty KA-60 są użytkowane w polskich kopalniach i mają także odbiorców w Turcji, Estonii, Słowenii, Pakistanie i Serbii.

 

Oprac. J. Talarczyk