Produkty-1

APARAT POWIETRZNY EWAKUACYJNY AP-E/1

PRZEZNACZENIE

Aparat powietrzny ewakuacyjny AP-E/1 służy do dostarczania czystego powietrza oddechowego w odpowiedniej ilości pod część twarzową. W połączeniu z pełno twarzową maską przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych użytkownika. Aparaty powietrzne ewakuacyjne AP-E/1 przeznaczone są dla przemysłu chemicznego jako ewakuacyjne z zagrożonej strefy oraz do krótkotrwałych wejść w zagrożona strefę w celach rozpoznawczych w przemyśle, pożarnictwie np. w przypadku awarii, krótkotrwałe wejście w celach rozpoznawczych do komór chłodniczych, itp.

DANE TECHNICZNE

Czas ochronnego działania aparatu

  • a) – z butlą o pojemności 1 dm3 6 min
  • b) – z butlą o pojemności 2 dm3 12 min.

Maksymalne ciśnienie powietrza w butli 20 MPa
Zapas powietrza w butli

  • a) – o pojemności 1 dm3: 200 dm3
  • b) – o pojemności 2 dm2: 400 dm3

Układ oddechowy dwustopniowy ze stopniami rozdzielonymi
Maksymalne zmienne dawkowanie powietrza
Podczas oddychania przy podciśnieniu 1000 Pa 300 dm3/min
Maksymalny opór otwarcia automatu oddechowego 250 Pa
Opór wdechu przy wentylacji minutowej 50 dm3/min
(25 x 2 dm3) nie większy niż 500 Pa
Masa aparatu z butlą 1 dm3 ~ 4,9 kg
Masa aparaty z butlą 2 dm3 ~ 6,0 kg

certyfikat badania typu WE: WE/S/379/2004

KONSTRUKCJA

Aparat powietrzny ewakuacyjny APE-/1 wyposażony jest w następujące zespoły:

  • pas szelkowy, na którym zamocowany jest aparat, a z drugiej strony można zamocować lampę LN-12 lub Rc-12M
  • • butla powietrzna o pojemności 1 dm3 lub 2 dm3 zamocowana w noszaku na pasie
  • • reduktor
  • • przewód zredukowanego ciśnienia
  • • automat oddechowy
  • • maska panoramiczna