TestW-70M_JSW164_torprzeszkod_J.TALARCZYK | „FASER” S.A. : W kopalni Zofiówka przetestowano aparaty W-70M produkowane przez „FASER” SA