Załącznik nr 14 – Klauzula informacyjna dla kontrahenta | RODO