Kontakt

Dane teleadresowe

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

mgr inż. Jacek Świątek
32 285 06 00

Dział Marketingu i Obsługi Klienta

(sprzedaż krajowa)

32 285 06 28 • 32 285 06 29
zbyt@faser.com.pl

Zamówienia Publiczne

32 285 06 09
zamowieniapubliczne@faser.com.pl

Dział Usług i Serwisu

32 285 05 55 • 32 285 05 69
serwis@faser.com.pl

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji

Krzysztof Stroba
• 32 285 05 10

Dział Finansowy

32 285 06 25 • 32 285 05 59
finansowy@faser.com.pl

Laboratorium Centralne

32 285 05 58
centrlab@faser.com.pl

Dyrektor ds. Handlowych

Jerzy Pyka
32 285 06 27

Doradca Dyrektora Handlowego ds. Marketingu Zagranicznego

32 285 06 40
ossowska@faser.com.pl

Dział Konstrukcyjno – Technologiczny

32 285 05 01 • 32 285 05 30
krachwal@faser.com.pl

Dział Marketingu i Obsługi Klienta

32 285 06 27 • 32 285 06 09
marketing@faser.com.pl
tkubik@faser.com.pl

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

mgr inż. Edward Guzy
32 285 06 30
eguzy@faser.com.pl

Współpraca z Zagranicą

32 285 06 32 • 32 285 05 72
hx@faser.com.pl
rmuller@faser.com.pl

Dział Kontroli Jakości

32 285 05 77 • 32 285 05 76
kontrola@faser.com.pl

Informacja

32 285 07 77
faser@faser.com.pl\

Rzecznik Prasowy „FASER” S.A.

Jolanta Talarczyk

795 29 29 24
j.talarczyk@faser.home.pl