P1100632 | „FASER” S.A. : Obchody Święta Zakładowego