slide-2 | „FASER” S.A. : Na międzynarodowym rynku.