„FASER” S.A. :  przedłuża gwarancje aparatów KA-60

„FASER” S.A. : przedłuża gwarancje aparatów KA-60

 

1760 aparatów regeneracyjno-ucieczkowych dla górników KA-60 uzyskało już przedłużenie gwarancji o rok. Kolejne 600 zostanie niebawem przekazanych do producenta w tym samym celu. Z kopalń węgla kamiennego do FSRiLG „FASER” S.A. wpływają zapytania o możliwość przedłużenia okresu użytkowania tego typu sprzętu ochrony dróg oddechowych. Termin gwarancji upływa w tym roku. Kontrolne badania mogą być wykonane wyłącznie przez producenta aparatów.

Aparaty KA-60 mają pięcioletni okres użytkowania, a dziesięcioletni jeżeli są tylko w dyspozycji zakładu, ale nie są wykorzystywane do bieżącej ochrony pracowników. Po szczegółowym badaniu sprawności każdego przekazanego do kontroli egzemplarza przez specjalistów „FASER” S.A. aparaty wracają do kopalń. Tylko nieliczne, które nie spełniają wymagań, są dyskwalifikowane z dalszego stosowania. Większość przechodzi kontrolę bez zarzutu. A to oznacza, że aparaty tego typu wyprodukowane w 2014 roku zachowują walory ochronne dłużej niż to zakłada gwarancja producenta i mogą być stosowane dłużej.

W polskich zakładach górniczych węgla kamiennego aktualnie jest około 30 tysięcy aparatów KA-60 wyprodukowanych 2014, 2015, 2016 lub 2017 roku. W latach 2009-2014 górnicy węgla kamiennego użytkowali ich ponad 73 tys. Znaczne zmniejszenie wynika z zastępowania polskiego sprzętu importowanym z Niemiec i Ukrainy, które było efektem zmasowanego kwestionowania jakości aparatów KA-60 przez użytkowników w latach 2013 i 2014 r. Doszło wówczas nawet do okresowego, trzytygodniowego wstrzymanie obrotu rynkowego tego wyrobu, a także zlecenia przez Wyższy Urząd Górniczy kontroli aparatów ucieczkowych KA-60 przez niemiecka jednostkę notyfikowaną DEKRA EXAM. Wyniki niemieckiej kontroli potwierdziły ocenę polskich rzeczoznawców, że nowo wyprodukowane aparaty były i są jakościowo dobre. Niestety, po użytkowaniu w kopalniach okazywały się wadliwe. A przyczyny stwierdzanych usterek w ocenie WUG były zarówno po stronie producenta, jak również użytkowników.

 

 

– To był dla naszej fabryki koszmarny rok. KA-60 jest sprzętem ratujący życie i musi być niezawodny. Dlatego podjęliśmy się zmasowanej kontroli użytkowanych w kopalniach aparatów. Przebadaliśmy blisko 40 tysięcy egzemplarzy, co kosztował naszą fabrykę 8 milionów złotych. Analizowaliśmy wszystkie stwierdzane uszkodzenia i nasz pion badawczo-konstrukcyjny opracował założenia ich eliminacji, niezależnie od tego czy powstawały z powodu niewłaściwego użytkowania, czy wykorzystywanych do produkcji materiałów. Starannie odrobiliśmy trudną lekcję. Zmieniliśmy konstrukcję pochłaniaczy i obudowy aparatów KA-60. Zostały wzmocnione i są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne niż wcześniejsze partie produkcyjne – wspomina Krzysztof Stroba, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji FSRiLG „FASER” S.A.

WUG zdecydował się w 2014 roku na zagraniczne badania aparatów KA-60, żeby zakończyć spory dotyczące wiarygodności polskich rzeczoznawców oraz odpowiedzialności za stwierdzane usterki. Wysłano zapytania ofertowe do 11 jednostek certyfikowanych w kilku europejskich państwach. Tylko jedna mogła podjąć się tego zadnia – DEKRA EXAM, która nota bene certyfikowała wyroby podobnego typu największego konkurenta „FASER” S.A. Wyniki kontroli produktów tarnogórskiej fabryki były pozytywne, nowo wyprodukowane aparaty spełniały wszystkie europejskie normy.

Pomimo pozytywnych wyników badań, przeprowadzonych w Niemczech, ówczesny prezes WUG zobowiązał kopalnie do kontynuowania kontroli użytkowanych aparatów górniczych typu KA-60 oraz informowania o stwierdzanych usterkach i nieprawidłowościach zarówno producenta, jak i właściwy urząd górniczy. Ponadto uznał, że konieczne są również dodatkowe szkolenia pracowników dotyczące prawidłowej eksploatacji aparatów w podziemnych wyrobiskach górniczych. Z informacji przedsiębiorców górniczych, przekazywanych w bieżącym i ubiegłym roku do””FASER” S.A. wynikało, że kontrole użytkowanych w kopalniach aparatów regeneracyjno – ucieczkowych typu KA-60 nie wykazywały nieszczelności. A te informacje potwierdziły otrzymywane w ostatnich miesiącach zamówienia przeprowadzenia fabrycznej kontroli i przedłużenia gwarantowanego okresu użytkowania.

Tarnogórska fabryka jest producentem aż 87 typów aparatów do ochrony układu oddechowego pracowników różnych gałęzi przemysłu, służb ratowniczych i wojska. Aparaty KA-60 są użytkowane nie tylko przez polskich górników. „FASER” S.A. eksportuje je również do odbiorców zagranicznych, np. w latach 2015-2017 do Estonii, Francji, Pakistanu, Serbii i Turcji.


Oprac. J. Talarczyk 

 

sr-k30a
sr-k30a
sr-k30a