POG-8M przeszedł badania eksploatacyjne

„FASER” S.A. Pochłaniacz górniczy POG-8M przeszedł badania eksploatacyjne

W środę w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu przeprowadzono eksploatacyjne badanie w warunkach rzeczywistych Pochłaniaczy Ochronnych Górniczych typu POG-8M, produkowanych przez „FASER” S.A.. Symulowanym pożarem objęto rejon kopalni, który na co dzień nie jest udostępniany turystom. W akcji uczestniczyło czterech ratowników górniczych oraz osoby nadzorujące badania. Wycofywali się z rejonu objętego „pożarem” przy użyciu sprzętu indywidualnej ochrony dróg oddechowych w postaci pochłaniaczy POG-8M. Po zakończeniu badania każdy z ratowników oceniał parametry techniczne tego produktu, wypełniając specjalnie przygotowane ankiety. W teście pochłaniaczy uczestniczyli przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A.

Badania z 21 marca br. kończą cykl testów laboratoryjnych i eksploatacyjnych, niezbędnych do ubiegania się o recertyfikację (przedłużenie certyfikatu) CIOP-PIB, uprawniającą do wprowadzania wyrobu do obrotu rynkowego. „FASER” S.A. pochłaniacze szkodliwych dla człowieka gazów i par produkuje od lat 80-tych XX wieku. Obecnie w ofercie ma siedem typów tego sprzętu ochronny indywidualnej dla pracowników różnych gałęzi przemysłu, w tym pięć dla górników. Wszystkie posiadają certyfikaty potwierdzające zgodności tego typu wyrobów z normą europejską. Certyfikaty są terminowe. Na kolejny pięcioletni okres ważności certyfikatu produkowany sprzęt musi zdać egzamin, czyli pozytywnie przejść przez długie, specjalistyczne badania laboratoryjne oraz w warunkach, w jakich zgodnie z przeznaczeniem może być użyty. Cały asortyment produkcyjny „FASER” S.A. jest atestowany przez polskie instytucje klasyfikacyjne, czyli przez: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – dodaje J. Świątek.

POG-8M był powszechnie stosowany w polskim górnictwie podziemnym do 2002 roku. Wraz ze zmianą przepisów w większości kopalń węgla kamiennego stopniowo zastępowały je aparaty izolujące układ oddechowy. Pochłaniacze są sprzętem oczyszczającym wdychane powietrze z niebezpiecznych gazów, ale nie izolującym człowieka od atmosfery, w której przebywa. Górnictwo na świecie jest różnorodne m.in. pod względem występujących zagrożeń i przepisów regulujących wyposażenie górników w sprzęt ochronny indywidualnej. Obecnie POG-8M z „FASER” S.A w większości znajduje nabywców zagranicznych. Najwięcej sprzedawanych jest do Wietnamu, Chile, Słowacji, Bośni. W polskich kopalniach są w wyposażeniu pracowników LW Bogdanka.

 


Oprac. J. Talarczyk